Paus Franciscus

“We bidden dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige intelligentie de mensheid steeds mag dienen.”

Paus Franciscus
Kunstmatige intelligentie (AI) kan grote voordelen hebben. Herkenning van spraak, beeld en emoties, vertaalmachines, zelfsturende toestellen, vraag/antwoordsystemen en zelflerende robots kunnen ons leven comfortabeler en efficiënter maken. De gezondheidszorg verwacht trouwens veel van AI. Een intelligente computer zou kleine ziektebeelden veel nauwkeuriger kunnen waarnemen en herkennen dan een gewone arts. Robots kunnen vervolgens ingezet worden om langdurige en complexe operaties moeiteloos uit te voeren… 

Elke nieuwe uitvinding roept tezelfdertijd nieuwe vragen op. Het is niet omdat iets werkt dat het daarom ook automatisch wenselijk is. Zullen wij  wapens zelfstandig laten oordelen over leven en dood? Willen wij bij een gevaarlijke verkeerssituatie een zelfrijdende auto autonoom laten kiezen tussen het overleven van de chauffeur of een groep voetgangers? Hoe gezichtsherkenning aanwenden zonder het recht op privacy te schenden? Er is dus nog veel discussie nodig over dergelijke nieuwe morele dillema’s.

Het is de hoop dat wij als mensheid hierover beslissingen nemen die iedereen, onverdeeld en zonder onderscheid, ten goede komen.