Een podcast van Commit/

COMMIT/ wil de bijdrage van wetenschappelijk ICT-onderzoek aan de Nederlandse samenleving zichtbaar maken.

Van 2011 tot 2017 is binnen het COMMIT/ ICT-onderzoeksprogramma samengewerkt tussen kennisinstellingen, start ups, MKB, corporate bedrijven en non-profit organisaties over de hele breedte van ICT-Science.

Van security tot e-health, van mens-machine interactie tot e-food. Meer dan 130 partners werkten tot en met 2017 samen in deze publiek-private samenwerking.

Nu ondersteunt COMMIT/ verschillende activiteiten om de publiek-private samenwerking op het gebied van ICT-Science te versterken, te verbinden en zichtbaar te maken.

Waaronder dus nu de podcast “De Wereld van ICT”!